Everything has changed.

She wants to be loved , but nobody wants to love her.

(via mercinagy)

(Source: kussoljbe, via mercinagy)

Tényleg jobb néha ha nem tudunk a dolgokról.

(via kurvajoaseggedjarjunk69)

(Source: omgiwanttohughim, via szeretve-lenni)

Senki nem láthat így. Csak a Tumblr.

ha tudtam volna hogy ekkora csalódás leszel, inkább elsétáltam volna melletted

(Source: faszalenne, via whattaczukor)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter
< <